วันกีฬาแห่งชาติ 2011  
ตาปีสัมพันธ์เกมส์ 2011 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2554 
 
         
โครงการค่ายอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
พิธีมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนเรียนดีถวายในหลวง" ประจำปีการศึกษา 2554
 
         
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมวังใต้ 
 
         
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
ตาปีกับการท่องเที่ยวและ กีฬาสุราษฎร์ธานี และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
         
ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ วิทยาลัยตาป
ภาพกิจกรรมนิทรรศการอาเซียนศึกษา วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ วิทยาลัยตาป
 
         
ภาพกิจกรรม วิทยาลัยตาปี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 4 สถาบันอุดมศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม วิทยาลัยตาปี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 4 สถาบันอุดมศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมมุกดา โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
 
         
เสริมสร้างจริยธรรม ต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2554
โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2554 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาลัยตาปีและเขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธาน
 
         
ช่วยภัยน้ำท่วม
ภาพบรรยากาศ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม 

กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษา
กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้นํานักศึกษา ณ อ่าวท้องยาง จ.นครศรีธรรมราช
 
         
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเพื่อโลกสีเขียว
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเพื่อโลกสีเขียว ณ บ้านกะแดะแจะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพบรรยากาศ วันตาปีวิชาการ "Tapee Love The Earth 2011"
ภาพบรรยากาศ วันตาปีวิชาการ "Tapee Love
The Earth 2011"
 
         
กิจกรรมในงานตาปีวิชาการ
สำนักงานวิจัยวิทยาลัยตาปีร่วมกับสำนักงานบัณฑิต
จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ของคณาจารย์และบัณฑิต ในงานวันตาปีวิชาการ

โครงการอบรมเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้(NPL) รุ่นที่ 1 สำหรับผู้นำองค์กรเกษตรกร
 
         
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการรับน้องใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2553
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการรับน้องใหม่
ภาคเรียนที่ 2/2553

ภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551-2552
ภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551-2552
 
         
พิธีลงนามแสดงเจตจำนง สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สร้างเสริมสุขภาพ ฯ
การแข่งขันกีฬาสถาบัน"ตาปีสัมพันธ์เกมส์ 2009"
 
   
ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552
"Thailand Research Expo 2009"
ภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 7
 
 
โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยตาปี
เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
ภาพบรรยากาศวันซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 7
 
   
   

@2009 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : TAPEE UNIVERSITY
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:thidarat@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel